• 800 5000
  • E-R 8:30-17:00

Infektsioonivastased Ained Süsteemseks Kasutamiseks Antibakteriaalsed Ained Intramammaarseks Kasutamiseks Beetalaktaamantibiootikumide,Penitsilliinide Kombinatsioonid Teiste Antibakteria

Beetalaktaamantibiootikumide,Penitsilliinide Kombinatsioonid Teiste Antibakteria